Houd het leuk, houd je aan onze reglementen!


WEDSTRIJDREGLEMENT DE SPRONG VASTE HENGEL

 1. Vissen meta gevlochten lijn is verboden
 2. Alleen weerhaakloos vissen is toegestaan
 3. Vissen met elastiek is verplicht
 4. Twee leefnetten per deelnemer verplicht bij aanvang van de wedstrijd (3e net optioneel); netten spoelen voor de wedstrijd
 5. Alleen fijnmazige leef- en schepnetten toegestaan (geen riviernetten)
 6. Leefnetten voor aanvang van de wedstrijd in het water
 7. De vis goed verdelen over beide netten
 8. Maximaal gewicht per leefnet 25 kg (meer dan 25 kg wordt 25 kg)
 9. De vis moet voorzichtig in het leefnet gebracht worden met het schepnet
 10. Maximale hengellengte 11,5 meter; snoerlengte maximaal 6 meter
 11. Zinkvissen is toegestaan, op welke wijze dan ook
 12. Voeren van voerballen met de hand of katapult is niet toegestaan, alleen cuppen mag
 13. Cuppen met een 2e hengel is toegestaan
 14. Vissen met drijvend aas en voer is niet toegestaan
 15. Verboden zijn vers de vase en rode maden
 16. Gebruik katapult op eigen risico
 17. Alle vissoorten tellen mee
 18. Gevangen vis eerst onthaken en in het leefnet, dan pas weer doorvissen
 19. Maximale haakgrootte: maat 10
 20. Tussentijds stoppen; laat je netten in het water en gooi voer niet in het water (blijf sportief voor medevissers)
 21. Bij calamiteiten – b.v. onweer – beslist de organisatie; indien minimaal 50% van de wedstrijd is gevist, tellen de vangsten voor het eindresultaat; bij minder dan 50% wordt de wedstrijd over gevist
 22. Er wordt toegestaan zijdelings te vissen, maximaal 2 meter gemeten vanaf de steiger
 23. Bij het drillen van een vis mag de visser niet buiten zijn steiger komen
 24. Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DE SPRONG VRIJE HENGEL

 1. Vissen met gevlochten lijn is verboden
 2. Alleen weerhaakloos vissen is toegestaan
 3. Er mag op alle manieren gevist worden: met een korf, method of loodje
 4. Twee leefnetten per deelnemer verplicht bij aanvang van de wedstrijd (3e net optioneel); netten spoelen voor de wedstrijd
 5. Alleen fijnmazige leef- en schepnetten toegestaan (geen riviernetten)
 6. Leefnetten voor aanvang van de wedstrijd in het water; minimaal 2
 7. De vis goed verdelen over beide netten
 8. Maximaal gewicht per leefnet 25 kg (meer dan 25 kg wordt 25 kg)
 9. De vis moet voorzichtig in het leefnet gebracht worden met het schepnet
 10. Maximale visafstand is 25 meter van 1 april tot 1 oktober, gemeten vanaf de top van de hengel (in de winter 35 meter)
 11. Vissen met drijvend aas en voer is niet toegestaan
 12. Verboden vers de vase en rode maden
 13. Gebruik katapult op eigen risico
 14. Alle vissoorten tellen mee
 15. Gevangen vis eerst onthaken en in het leefnet, dan pas weer doorvissen
 16. Maximale haakgrootte: maat 10
 17. Tussentijds stoppen: laat je netten in het water en gooi je voer niet in het water (blijf sportief voor medevissers)
 18. Bij calamiteiten – b.v. onweer – beslist de organisatie; indien minimaal 50% van de wedstrijd is gevist, tellen de vangsten voor het eindresultaat; bij minder dan 50% wordt de wedstrijd over gevist
 19. Recht vooruit vissen, bij twijfel overleg voor de wedstrijd met de buurman, voorkom dat je de buurman hindert tijdens de wedstrijd
 20. Bij het drillen van een vis zoveel mogelijk in je eigen vak blijven; lukt dat niet, waarschuw de buurman en geef elkaar de vrijheid (toon sportief gedrag)
 21. Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie

Niet naleven van dit reglement kan diskwalificatie betekenen! De wedstrijdorganisatie en visvijver De Sprong zijn niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan op De Sprong.