Houd het leuk, houd je aan onze reglementen!

WEDSTRIJDREGLEMENT DE SPRONG VASTE HENGEL    *

01. Vissen met gevlochten lijn is verboden
02. Alleen weerhaakloos vissen is toegestaan
03. Vissen met elastiek is verplicht
04. Twee leefnetten per deelnemer verplicht bij aanvang van de wedstrijd (3e net optioneel); netten spoelen voor de wedstrijd
05. Alleen fijnmazige leef- en schepnetten toegestaan (geen riviernetten)
06. Leefnetten voor aanvang van de wedstrijd in het water
07. De vis goed verdelen over beide netten
08. Maximaal gewicht per leefnet 4 vissen (ongeacht gewicht) of 25 kg (25-30 kg wordt 25 kg; meer dan 30 kg wordt 0)
09. De vis moet voorzichtig in het leefnet gebracht worden met het schepnet
10. Maximale hengellengte 11,5 meter; snoerlengte maximaal 6 meter
11. Zinkvissen is toegestaan, op welke wijze dan ook
12. Voeren van voerballen met de hand of katapult is niet toegestaan, alleen cuppen mag
13. Cuppen met een 2e hengel is toegestaan
14. Vissen met drijvend aas en voer is niet toegestaan
15. Verboden zijn vers de vase en rode maden
16. Gebruik katapult op eigen risico
17. Alle vissoorten tellen mee
18. Gevangen vis eerst onthaken en in het leefnet, dan pas weer doorvissen
19. Maximale haakgrootte: maat 10
20. Tussentijds stoppen; laat je netten in het water en gooi voer niet in het water (blijf sportief voor medevissers)
21. Bij calamiteiten - b.v. onweer - beslist de organisatie; indien minimaal 50% van de wedstrijd is gevist, tellen de vangsten voor het eindresultaat; bij minder dan 50% wordt de wedstrijd over gevist
22. Er wordt toegestaan zijdelings te vissen, maximaal 2 meter gemeten vanaf de steiger
23. Bij het drillen van een vis mag de visser niet buiten zijn steiger komen
24. Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DE SPRONG VRIJE HENGEL   *

01. Vissen met gevlochten lijn is verboden
02. Alleen weerhaakloos vissen is toegestaan
03. Er mag op alle manieren gevist worden: met een korf, method of loodje
04. Twee leefnetten per deelnemer verplicht bij aanvang van de wedstrijd (3e net optioneel); netten spoelen voor de wedstrijd
05. Alleen fijnmazige leef- en schepnetten toegestaan (geen riviernetten)
06. Leefnetten voor aanvang van de wedstrijd in het water; minimaal 2
07. De vis goed verdelen over beide netten
08. Maximaal gewicht per leefnet 4 vissen (ongeacht gewicht) of 25 kg (25-30 kg wordt 25 kg; meer dan 30 kg wordt 0)
09. De vis moet voorzichtig in het leefnet gebracht worden met het schepnet
10. Maximale visafstand is 25 meter van 1 april tot 1 oktober, gemeten vanaf de top van de hengel (in de winter 35 meter)
11. Vissen met drijvend aas en voer is niet toegestaan
12. Verboden vers de vase en rode maden
13. Gebruik katapult op eigen risico
14. Alle vissoorten tellen mee
15. Gevangen vis eerst onthaken en in het leefnet, dan pas weer doorvissen
16. Maximale haakgrootte: maat 10
17. Tussentijds stoppen: laat je netten in het water en gooi je voer niet in het water (blijf sportief voor medevissers)
18. Bij calamiteiten - b.v. onweer - beslist de organisatie; indien minimaal 50% van de wedstrijd is gevist, tellen de vangsten voor het eindresultaat; bij minder dan 50% wordt de wedstrijd over gevist
19. Recht vooruit vissen, bij twijfel overleg voor de wedstrijd met de buurman, voorkom dat je de buurman hindert tijdens de wedstrijd
20. Bij het drillen van een vis zoveel mogelijk in je eigen vak blijven; lukt dat niet, waarschuw de buurman en geef elkaar de vrijheid (toon sportief gedrag)
21. Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie

* Niet naleven van dit reglement kan diskwalificatie betekenen! De wedstrijdorganisatie en visvijver De Sprong zijn niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan op De Sprong.

Koningswedstrijd

Deze wedstrijd wordt gehouden op 27-04-2023

Ned-Hun Carp 12 uurs wedstrijd

Deze wedstrijd wordt gehouden op 29-04-2023

Weten welke wedstrijden er binnenkort plaatsvinden?

Klik dan hier!